اخبار صنعتی

  • FTTR – Open all-optical future

    FTTR - آینده تمام نوری را باز کنید

    FTTH (فیبر به خانه)، در حال حاضر افراد زیادی در مورد آن صحبت نمی کنند و به ندرت در رسانه ها گزارش می شود. نه به این دلیل که ارزشی ندارد، FTTH صدها میلیون خانواده را وارد جامعه دیجیتال کرده است. نه به این دلیل که خوب انجام نشده است، بلکه به این دلیل است که ...
    ادامه مطلب